Agios Athanasios Municipality

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Don’t Waste our Future

Το έργο

Το έργο “DON’T WASTE OUR FUTURE! Building a European youth alliance against food waste and for new sustainable models of development and consumption” εντάσσεται στον τομέα της αναπτυξιακής εκπαίδευσης, το οποίο απευθύνεται στους Ευρωπαίους νέους και σε Τοπικές Αρχές, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους γύρω από το πρόβλημα της ύπαρξης απορριμμάτων τροφίμων και του δικαιώματος για τροφή. Με αυτό τον τρόπο οι νέοι θα υιοθετήσουν μοντέλα υπεύθυνης κατανάλωσης και αειφόρου ανάπτυξης.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαρκέσει 2 χρόνια. Στο έργο θα συμμετάσχουν 80 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 7 Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και γύρω στους 2800 μαθητές και 160 εκπαιδευτικοί από 40 διαφορετικές πόλεις και κοινότητες.

Η ιδέα πίσω από το έργο

Η ιδέα πίσω από το έργο εστιάζεται στο γεγονός ότι το 1/3 των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο πετιέται στα σκουπίδια. Συγκεκριμένα, με βάση πληροφορίες του οργανισμού «UN Food and Agricultural», 1,6 δις τόνοι τροφίμων πετιούνται στα σκουπίδια, ενώ φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση θα χειροτερέψει στο μέλλον. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ξεπεράσει τα 9 δις κατοίκους μέχρι το 2050. Μέχρι τότε, η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί κατά 70%, ώστε να ικανοποιήσει τις διατροφικές ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι κοινή αντίληψη ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα αφού δεν παράγεται αρκετό φαγητό το οποίο να μπορεί να θρέψει ολόκληρο τον πλανήτη. Όπως και να έχει, ήδη παράγονται αρκετές τροφές οι οποίες μπορούν να θρέψουν όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόβλημα της ύπαρξης απορριμμάτων τροφίμων αποτελεί τη χειρότερη κοινωνική, οικονομική και οικολογική καταστροφή στη Γη. Γύρω στα 805 εκατομμύρια ανθρώπων επηρεάζονται από την πείνα και την κακή διατροφή, ενώ το 1/3 των τροφίμων πετιέται στα σκουπίδια και στους σκουπιδότοπους: αυτό είναι ανεπίτρεπτο για το περιβάλλον.

Το έργο DON’T WASTE OUR FUTURE στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων γύρω από το πρόβλημα των απορριμμάτων τροφίμων που πετιούνται κάθε χρόνο στα σκουπίδια. Αυτό αποτελεί και το μεγαλύτερο εμπόδιο στον παγκόσμιο αγώνα ενάντια στην πείνα και στη φτώχεια, τόσο σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα όσο και εντός της Ευρώπης, ενώ ο συνεχώς αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός απαιτεί όλο και περισσότερα τρόφιμα.

Τα απορρίμματα τροφίμων και οι επιπτώσεις

Παρά το γεγονός ότι η πείνα δεν οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη τροφίμων αλλά και στη αδυναμία πρόσβασης σε ποιοτικά τρόφιμα, καθώς και ότι η ασφάλεια στα τρόφιμα εξασφαλίζεται όταν «όλοι οι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα για πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες αλλά και σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που να ανταποκρίνονται στις διατροφικές τους ανάγκες»¹ , εντούτοις τα απορρίμματα τροφίμων διακυβεύουν το δικαίωμα στην τροφή και την ασφάλεια στα τρόφιμα.

Επιπρόσθετα, τα απορρίμματα τροφίμων οδηγούν στην αναπόφευκτα λανθασμένη εκμετάλλευση των φυσικών πηγών: μέσα στην τροφική αλυσίδα, το έδαφος, το νερό και η ενέργεια κακοποιούνται. Τα εγκαταλελειμμένα απορρίμματα τροφίμων παράγουν Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οποίο οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές, η αύξηση της ζήτησης σε τρόφιμα λόγω της αύξησης του πληθυσμού και η μη βιώσιμη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων μας οδηγούν σε μια δύσκολη κατάσταση, οι συνέπειες της οποίας μπορεί να αποβούν καταστροφικές τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον.

Αυτά αποτελούν παγκόσμια και αλληλένδετα προβλήματα, και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και των κατοίκων και κυρίως των νέων σε όλο τον κόσμο.

Το έργο έχει ως στόχο να επηρεάσει τους ανθρώπους σε ατομικό επίπεδο, μετατρέποντάς τους σε υπεύθυνους και ευσυνείδητους καταναλωτές και πολίτες. Επιθυμεί, επίσης, να προωθήσει κοινωνικές αλλαγές, να οικοδομήσει συμμαχίες και συνεργασίες ανάμεσα σε μαθητές και Τοπικές Αρχές για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στην κοινότητα.

Έμφαση στην

Το έργο DON’T WASTE OUR FUTURE θα εστιάζεται κυρίως στη λήψη προληπτικών μέτρων με στόχο τη μείωση του αριθμού των απορριμμάτων τροφίμων στην Ευρώπη. Παράλληλα, θα μελετήσει εις βάθος τις φάσεις της παραγωγής, της διανομής, της μεταλλαγής και της πώλησης.

Ένα βασικό στοιχείο του προβλήματος προκύπτει από σημερινά πρότυπα κατανάλωσης και καταναλωτικής συμπεριφοράς, τα οποία οφείλονται στην έλλειψη γνώσεων για τα πιο πάνω θέματα.

Τα προληπτικά μέτρα για τη μείωση του αριθμού των απορριμμάτων τροφίμων αποτελεί πρόκληση και θα πρέπει να ανησυχεί τον καθένα μας. Αυτό το έργο έχει ως στόχο τον να προστατεύσει τον πλανήτη μας και το μέλλον μας.

Τι και πως θέλουμε να το πετύχουμε

Ο κύριος σκοπός του έργου DON’T WASTE OUR FUTURE είναι η βελτίωση της κριτικής σκέψης αλλά και η ανάληψη ευθυνών από τους νέους Ευρωπαίους για την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων Ευρωπαίων γύρω από το πρόβλημα της ύπαρξης απορριμμάτων τροφίμων, την υπεύθυνη κατανάλωση και τη σύνδεσή του προβλήματος αυτού με το δικαίωμα για τροφή έτσι ώστε να μετατραπούν σεφορείς αλλαγής.

Επιπρόσθετα, το έργο υπόσχεται να οικοδομήσει μία ευρωπαϊκή συμμαχία ανάμεσα σε μαθητές, σε σχολεία και σε τοπικές αρχές ενάντια στα απορρίμματα τροφίμων. Επίσης, υπόσχεται να υποστηρίξει νέα αναπτυξιακά μοντέλα και βιώσιμα μοντέλα ζωής, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα από την ομαδική συμφωνία δράσης: «DON’T WASTE OUR FUTURE CHARTER 2015 – Μία συλλογική ευρωπαϊκή δήλωση των νέων και των τοπικών αρχών για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων και του παγκόσμιου δικαιώματος στην τροφή».

Παράλληλα, το έργο επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει τις Τοπικές Αρχές καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, γύρω από το πρόβλημα της ύπαρξης απορριμμάτων τροφίμων και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη βελτίωση της στάσης του ανθρώπου. Η αρχή θα γίνει σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο η σκέψη γύρω από τις δράσεις θα αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γενικά, το έργο έχει ένα ευρύτερο στόχο, την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας τους με τοπικούς οργανισμούς, και συγκεκριμένα με τα δημαρχεία και τις τοπικές αρχές στις οποίες ανήκουν.