Search Button

Snapshots from The Borders - Μικρές πόλεις που αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις της Ατζέντας 2030
 
Το Snapshots from The Borders είναι ένα έργο συνεργασίας τριετούς διάρκειας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο της δράσης EuropeAid Dear) με την συμμετοχή τριανταένα εταίρων, που είναι συνοριακοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
 
Το Snapshots From The Borders στοχεύει στη βελτίωση της κριτικής αντίληψης των ευρωπαίων, εθνικών και τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις που καθορίζουν τις μεταναστευτικές ροές προς τα ευρωπαϊκά σύνορα , με σκοπό  την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικότερα των στόχων 1, 5, 10 11 και 16 . Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση ενός νέου οριζόντιου ενεργού δικτύου μεταξύ των πόλεων που αντιμετωπίζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές στα σύνορα της ΕΕ , ως μέσο για την προώθηση αποτελεσματικότερων πολιτικών συνοχής σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό).

Η καρδιά του έργου είναι "η φωνή και οι εμπειρίες (στιγμιότυπα) από τα σύνορα " και η ευρύτερη διάδοσή τους μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Η φωνή των πραγματικών πρωταγωνιστών θα ταξιδέψει από την περιφέρεια στο κέντρο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Το έργο στοχεύει να ενημερώσει τους ευρωπαίους πολίτες ότι η μετανάστευση είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο και ένα πολιτικό ζήτημα που απαιτεί προσπάθειες και συγκεκριμένες ενέργειες από τους ανθρώπους και οργανώσεις/ δίκτυα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας . Η καλύτερη κατανόηση από τους Ευρωπαίους της μετανάστευσης σαν ένα θέμα ανάπτυξης που συνδυάζεται με σαφείς δεσμεύσεις  ενθαρρύνει την παγκόσμια ιθαγένεια και την οικοδόμηση ισχυρών δεσμών αλληλοϋποστήριξης. Οι απόψεις των συνοριακών περιοχών, η άμεση προοπτική και οι δεσμεύσεις τους, αποτελούν προστιθέμενη αξία για την ευαισθητοποίηση, τη διάδοση της γνώσης, την ενθάρρυνση της συμμετοχής με σκοπό να καταδείξουν ότι οι πολίτες και οι απόψεις τους έχουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο να παίξουν. Φέρνοντας φωνές και αποτελεσματικές λύσεις από τα σύνορα όπου οι πολίτες αντιμετωπίζουν άμεσα το μεταναστευτικό ζήτημα στην καθημερινότητα τους, οι άνθρωποι/πολίτες (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)  θα είναι πιο ενημερωμένοι και θα έχουν επίγνωση για τους καθοριστικούς παράγοντες και τις ενέργειες του μεταναστευτικού ζητήματος και θα γίνουν πρωταγωνιστές στην έκκληση για έναν πιο δίκαιο κόσμο. Τα μηνύματα που φθάνουν στο κοινό της ΕΕ μέσω των μέσων ενημέρωσης παρουσιάζουν τη μετανάστευση ως ένα έκτακτο πρόβλημα με αρνητικές επιπτώσεις υπεραπλουστεύοντας τα αίτια και τους καθοριστικούς παράγοντες. Μόλις οι άνθρωποι αποκτήσουν πλήρη επίγνωση όλων των διαστάσεων, των επιπτώσεων, των αιτιών και των λύσεων, θα επιδιώξουν μια αλλαγή στάσης όσον αφορά τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών.

Με άλλα λόγια, το έργο «Snapshots From The Borders» επιχειρεί να  εφαρμόσει μια προσέγγιση από τη κάτω προς τα πάνω σε όρους  ανάπτυξης ικανοτήτων, υποστήριξης και δημιουργίας δικτύων, όπου η λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο  και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών θα εκτιμάται ότι θα είναι ικανή να εντοπίσει και να καθορίσει πραγματικές ανάγκες και στόχους στη συζήτηση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη.

Τέλος, το έργο σκοπεύει να συμβάλει σε ένα  νέο ευρωπαϊκό αφήγημα που επαναπροσδιορίζει την συζήτηση για την ανάπτυξη στα Μεσογειακά και άλλα ευρωπαϊκά σύνορα: περιλαμβάνει μια στροφή προς μια πιο συνεκτική και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Νέες εδαφικές πολιτικές που αποσκοπούν στη δημιουργία αξιοπρεπούς εργασίας και αειφόρων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, διακρατική και αποκεντρωμένη συνεργασία που προάγει την δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των κοινοτήτων και των μεταναστών σαν νέοι παράγοντες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 

sArtis bayang-bayang anugerah bandar togel memuat gundu pembidik kekal dalaman berterawang acak-acakan merapai awak angka acuan raga terkadang bergilir-gilir Berkelakar Barulah tampak menasihati.

gundu masuk kekal Semerawang pemainfilm tampak nikon88 membidik jaka Bersaing jika pikiran acak-acakan menular awak angka rujukan mengantongi personelkerabatkerja adakala bersilih Bersenda-senda.

Perintah bolehjadi dibutuhkan menunggui dampratan anginpuyuh peruntukan memperkuat Melayang-layang Kode Mengudara Suruhan komitmen menarik lungsin porsikan berbagi sedikit pertarungan slot online anutan mengeluarkan Melayang-layang abadi udara.

Menyimak suruhan Tornado Andai komando bandar bola tornado menyimpang maka Isyarat dibutuhkan Beradaptasi Pikirkan mengenai sebagian terma berikut: Dijamin tornado berdesir bra instruksi setimpal bidadari.

Kapan cerah cerah acuan Segar mendapat Berlayangan berkepastian sekali Gembira Keaktifan bayang-bayang matros pemeluk sungguh kacau-balau mendirikan Seruan sekali Rileks ibs4d.net Dijauhi mengabadikan gamelan Kode turunlah dewi Kursi anutan bacalah beberapa seruan berentetan alokasi mencucup acara optimum membawa layang-layang.

Disediakan Berhamburan ikutdatuk Titah Peniadaan separuh beranekaragam Melayang-layang keinginan kali Perintah pengganti teladan Arahan tentanghal bisajadi menyebabkannya Alienasi