Agios Athanasios Municipality

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Χρήση της Ιστοσελίδας
Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας https://agiosathanasios.org.cy/ υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που παρατίθενται πιο κάτω. Με την χρήση της Ιστοσελίδας τεκμέρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας, οφείλει να την εγκαταλείψει και μην κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Η επίσκεψη και η χρήση της παρούσας συνεπάγεται με την ανεπιφύλαχτη και ρητή αποδοχή των πιο κάτω όρων.

Σημειώνουμε ότι οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται από καιρό σε καιρό και χωρίς προειδοποίηση και ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης της, θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν ενημέρωση (update) των Όρων αυτών. Η εξακολούθηση χρήσης της Ιστοσελίδας και μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της συνεπάγεται σε ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων που αποτελούν εξαίρεση, και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, video, ήχους κλπ. (εφεξής «το περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Αγίου Αθανασίου και προστατεύονται από τις εκάστοτε σχετικές εν ισχύ διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνές Δικαίου όπως αυτά τροποποιούνται από καιρό εις καιρό.

Το περιεχόμενο και η χρήση (ολική ή μερική) της Ιστοσελίδας διατίθενται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και η αποδοχή των όρων χρήσης της, επιτρέπει την μη εμπορική χρήση και την μη αναπαραγωγή του περιεχομένου της. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου απαιτείται γραπτή ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Όσον αφορά συνδέσμους και ή υπηρεσίες που αναφέρονται και ή περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων κ.ο.κ. αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Δήμος μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας του. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα μας, η οποία παραθέτει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών
Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) ή αναφορές ή να παρέχει πρόσβαση προς άλλους δικτυακούς τόπους για τους οποίους δεν έχουμε τον έλεγχο και οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά υπό την ευθύνη τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Η οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου της Ιστοσελίδας του Δήμου μας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιφέρει καμία ευθύνη στο Δήμο τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που υπάρχουν σε αυτούς.
Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας που δύναται να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας. Ο Δήμος μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

Χρήση μορφών αλληλεπίδρασης
Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να παράσχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης (interactive areas) στην Ιστοσελίδα. Χρήση κάποιας από τις μορφές αλληλεπίδρασης συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • χρήση μορφής αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία,
  • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
  • δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας, κατά την κρίση του,
  • δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα ή άλλως πως που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να καταστρέψει αρχεία ή προγράμματα του διαχειριστή της Ιστοσελίδας ή των χρηστών του,
  • δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
  • παραποίηση της ταυτότητας του,
  • οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις μορφές αλληλεπίδρασης και γενικότερα την Ιστοσελίδα ή ενέργεια που κατά την κρίση του διαχειριστή της Ιστοσελίδας εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους χρήστες του σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

Περιορισμός ευθύνης του Δήμου – Δήλωση αποποίησης
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και ο Δήμος Αγίου Αθανασίου δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλλητότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της παρούσας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο Δήμος Αγίου Αθανασίου δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

Ομοίως ο Δήμος μας δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή εξυπηρετητής (“server”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλως πως.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Δήμος μας.

Αποζημίωση
Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να υπερασπιστεί πλήρως το Δήμο, τους υπαλλήλους του, τους αντιπροσώπους του, τους προμηθευτές του, καθώς και τρίτους συνεργάτες του από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημιά και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των νομικών του συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπετε και συμπληρώνετε από το Κυπριακό εθνικό δίκαιο καθώς και το δίκαιο της Ένωσης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση: demos.agios.athanasioscytanet.com.cy

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 11/09/2019