Agios Athanasios Municipality

Φορολογία για τη δημιουργία νέου Κοιμητηρίου στη Λεμεσό

Οι Δήμοι της Μείζονος Λεμεσού αποφάσισαν όπως επιβάλουν φορολογία κοιμητηρίου σύμφωνα με τον περί Κοιμητηρίων (Tαφή και Εκταφή) Νόμο του 2004 ως έχει αυτός τροποποιηθεί 257(Ι)/2004), αναφορικά με τη δημιουργία του νέου κοιμητηρίου.

Μετά από μελέτη αποφασίστηκε όπως το ύψος της φορολογίας ανέλθει στα ογδόντα ευρώ (€80) ανά νοικοκυριό πληρωτέο σε τέσσερις ετήσιες ισόποσες δόσεις των είκοσι ευρώ (€20) εκάστη, ξεκινώντας από το έτος 2022. Σημειώνεται ότι, η φορολογία αφορά όλους τους μόνιμους κατοίκους των Δήμων της Μείζονος Λεμεσού, ανεξαρτήτως θρησκείας, υπηκοότητας ή καταγωγής, εφόσον αποφασίστηκε ότι το νέο κοιμητήριο θα είναι προς χρήση όλων.

Ενημερώνεστε ότι, όσα φυσικά πρόσωπα λάβουν πέραν της δικής τους φορολόγησης, επιπρόσθετη φορολόγηση για υποστατικά που τους ανήκουν, αλλά στα οποία δεν διαμένουν οι ίδιοι μόνιμα, και στα οποία διαμένουν μόνιμα διαφορετικά φυσικά πρόσωπα, καλούνται όπως αποταθούν στον οικείο Δήμο, σε περίπτωση που επιθυμούν την μεταβίβαση της φορολογίας στο εν λόγω πρόσωπο, προσκομίζοντας, προς αξιολόγηση, σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Επιπρόσθετα, όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν φορολογία που αφορά νοικοκυριό στο οποίο διαμένει φυσικό πρόσωπο, μόνιμος κάτοικος, όπως καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να αποταθούν στον οικείο Δήμο σε περίπτωση που επιθυμούν την μεταβίβαση της φορολογίας στο εν λόγω πρόσωπο, προσκομίζοντας, προς αξιολόγηση, σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Ενημερώνεστε ότι, στην περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση στον οικείο Δήμο, αναφορικά με την εν λόγω φορολογία, μπορείτε να το πράξετε σύμφωνα με τον περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 2004 (Ν257(ι)/2004), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση σχετικού με την φορολογία καταλόγου, αποστέλλοντας την εν λόγω ένσταση ταχυδρομικά, στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση ή ηλεκτρονικά, στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Οδός Σταυραετού του Μαχαιρά 42

4104 – Άγιος Αθανάσιος

Τηλέφωνο: +357 25 8641131/132/141

Φαξ:+357 25 725010

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: demos.ag.athan.oikon@cytanet.com.cy

Ιστοσελίδα: www.agiosathanasios.org.cy