Agios Athanasios Municipality

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς 

κ. Χρίστος Αγγελή
Τηλ. 96449263

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΛΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Σε συμβουλεύει

Μέτρα πρόληψης ληστειών διαρρήξεων και κλοπών

Η Αστυνομία, στα πλαίσια της αποστολής της για πρόληψη του εγ­κλήματος και ειδικότερα για πρόληψη των διαρρήξεων και λη­στειών σε καταστήματα, εισηγείται την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται πιο κάτω:

 • Εγκαταστήστε πόρτες και παράθυρα κατασκευασμένα από στε­ρεά υλικά. Σ’ αυτά τοποθετήστε υαλοπίνακες τύπου laminated και κλειδαριές που παρέχουν ψηλό επίπεδο ασφαλείας.
 • Στα παράθυρα εφαρμόστε σιδερένιες σχάρες.
 • Εγκαταστήστε σύστημα συναγερμού διάρρηξης. Προσοχή, το σήμα συναγερμού να διαβιβάζεται και ασύρματα.
 • Εγκαταστήστε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης το οποίο να κα­λύπτει όλους τους ευαίσθητους χώρους (είσοδο/ έξοδο, ταμείο, χρηματοκιβώτιο κ.λπ.). Ο καταγραφέας να τοποθετηθεί σε ασφαλισμένο χώρο.
 • Αναβαθμίστε το φωτισμό ώστε να καλύπτει ικανοποιητικά, κατά τη διάρκεια της νύκτας, την περίμετρο και το εσωτερικό του καταστήματος.
 • Να υπάρχει μόνο μια θύρα εισόδου/εξόδου η οποία να είναι ελεγχόμενη με θυροτηλέφωνο και εσωτερικό σημείο στο χώρο του ταμείου.
 • Ο πάγκος του ταμείου να είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση από πελάτες στον χώρο πίσω από τον πάγκο.
 • Το ταμείο να βρίσκεται σε χώρο ώστε ο ταμίας να μπορεί να ελέγχει την είσοδο του καταστήματος.
 • Μην αφήνετε να μαζεύονται μεγάλα χρηματικά ποσά στο τα­μείο. Φυλάγετε τα χρήματα σε χρηματοκιβώτιο μέχρι να τα κα­ταθέσετε.
 • Η ταμειακή μηχανή να είναι εγκατεστημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στους πελάτες να βλέπουν το περιεχόμενο της. Κατά τις ώρες που είναι κλειστό το κατά­στημα η ταμειακή μηχανή να είναι άδεια και να αφήνεται ανοι­κτή.
 • Τοποθετήστε χρηματοκιβώτιο για φύλαξη των χρημάτων, λα­χείων, καρτών κινητής τηλεφωνίας και άλλων αντικειμένων αξίας. Το χρηματοκιβώτιο να είναι στερεωμένο με ειδικές βίδες ή εντοιχισμένο.
 • Μεγαλύτερη ασφάλεια μπορείτε να εξασφαλίσετε με την εγκα­τάσταση ταμειακής μηχανής και χρηματοκιβωτίου με μηχανι­σμούς χρονοκαθυστέρησης.
 • Σε περίοπτους χώρους, εκτός και εντός του καταστήματος, αναρτήστε πινακίδες που να ενημερώνουν σχετικά με την ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας.

Η ληστεία θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα, είναι μια ψυχολογικά επώδυνη εμπειρία για όλους τους παρευρισκό­μενους και η εξέλιξη της δεν προδικάζεται.

Σκοπός του ληστή είναι να πάρει τα χρήματα ή άλλη περιουσία και να εγκαταλείψει τη σκηνή το συντομότερο δυνατό. Στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά γίνεται απρόβλεπτος και μπορεί να χρησιμοποιήσει βία, να πάρει ομήρους ή και ακόμη να πυροβολήσει. Όταν ακολουθούνται οι οδηγίες του, συνή­θως δεν γίνεται βίαιος.

Ενέργειες σε περίπτωση ληστείας
 • Να μη βάζετε σε κίνδυνο τη ζωή σας ή τη ζωή των άλλων.
 • Να αντιδράτε με γνώμονα τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των παρευρισκομένων.
 • Να είστε ήρεμοι και να αποφεύγετε τις προκλήσεις. Με την πιο πάνω στάση και συμπεριφορά, πείθετε τον ληστή ότι δεν αποτελείτε κίνδυνο γι’ αυτόν.
 • Να είστε ψύχραιμοι.
 • Να απομνημονεύσετε την περιγραφή του ιδίου, των ρούχων που φορούσε και του μέσου διαφυγής.
 • Αμέσως μετά τη ληστεία να ενημερώσετε την Αστυνομία στο 112 ή 199 και διαβιβάστε όλες τις πληροφορίες που γνωρίζετε για το συμβάν δηλαδή: την ακριβή τοποθεσία, την περιγραφή του ληστή, των ρούχων που φορούσε και του όπλου που κρατούσε, την περιγραφή του μέσου διαφυγής και την κατεύθυνση που αυτός ακολούθησε.
 • Προστατέψετε τη σκηνή του εγκλήματος για να μην καταστρα­φούν τα τεκμήρια.
 • Το δύσκολο και επικίνδυνο εγχείρημα της καταδίωξης του ληστή θα το κάνει η Αστυνομία που διαθέτει έμπειρο και εκπαι­δευμένο προσωπικό. Εσείς κάνατε το καθήκον σας και μπο­ρείτε να είστε ήσυχοι με τη συνείδηση σας και περήφανοι ότι συμβάλατε στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος.
Σημεία που πρέπει να προσέξετε:

(α) Για το Ληστή: Φύλο, Εθνικότητα, Ηλικία, Ύψος, Σωμα­τική διάπλαση, Ενδύματα, Χρώμα δέρματος και μαλ­λιών, Προφορά, Ονόματα που ακούστηκαν, Κοσμήματα που φορούσε, Χαρακτηριστικά στοιχεία όπως ουλές, τατουάζ, σημάδια κ.λπ., Περιγραφή όπλων.
(β) Για το Μέσο Διαφυγής: Περιγραφή (Μοτοσυκλέτα, Αυ­τοκίνητο κ.λπ.), Μάρκα, Χρώμα, Αριθμός εγγραφής, Κα­τεύθυνση διαφυγής.