Agios Athanasios Municipality

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΦΟΡΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Tα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, που χρειάζεται να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους για να συνάψουν πολιτικό γάμο, είναι: 

 • Βεβαίωση μη τέλεσης γάμου από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην ξεπερνά τους τρεις μήνες. Σημειώνεται ότι θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση Ένορκο Δήλωση που να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή τους κατάσταση (άγαμος/η / διαζευγμένος/η / χήρος/α).
 • Πολιτική Ταυτότητα.
 • Πολιτικό διαζύγιο (αν είναι διαζευγμένοι) – σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου επιβεβαιώνοντας ότι αυτό είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του.
 • Πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου σε περίπτωση χηρείας.
 • Αναλύσεις αίματος για θαλασσαιμία, είτε από κυβερνητικό Νοσοκομείο, είτε από ιδιωτικό χημείο.

ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Tα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, που χρειάζεται να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους για να συνάψουν πολιτικό γάμο, είναι:

 • Πιστοποιητικό μη τέλεσης γάμου από την Αρμόδια Αρχή της χώρας τους, με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά / αγγλικά και δεόντως επικυρωμένο. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού να μην ξεπερνά τους τρεις μήνες.
 • Έγκυρη Βεβαίωση Εγγραφής (Yellow Slip) (στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο).
 • Έγκυρο Διαβατήριο.
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 • Διαζύγιο σε περίπτωση διαζευγμένου (τελεσίδικο και αμετάκλητο), με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά / αγγλικά δεόντως επικυρωμένο.
 • Πιστοποιητικό θανάτου του / της συζύγου σε περίπτωση χηρείας, μεταφρασμένο στα ελληνικά /αγγλικά δεόντως επικυρωμένο.

ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, που χρειάζεται να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους για να συνάψουν πολιτικό γάμο, είναι:

 • Πιστοποιητικό μη τέλεσης γάμου από την Αρμόδια Αρχή της χώρας τους, με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά / αγγλικά και δεόντως επικυρωμένο. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού να μην ξεπερνά τους τρεις μήνες.
 • Βεβαίωση μη τέλεσης γάμου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κύπρου.
 • Έγκυρο Διαβατήριο.
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 • Διαζύγιο σε περίπτωση διαζευγμένου (τελεσίδικο και αμετάκλητο), με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά / αγγλικά δεόντως επικυρωμένο.
 • Πιστοποιητικό θανάτου του / της συζύγου σε περίπτωση χηρείας, μεταφρασμένο στα ελληνικά /αγγλικά δεόντως επικυρωμένο.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό θα πρέπει:

Να είναι δεόντως επικυρωμένα:

α) είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,

β) είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,

 • με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα

ή

 • με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβεία / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημείωση: Παροτρύνονται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστέλλουν στον δήμο αντίγραφα όλων των εγγράφων τους για σύναψη γάμου εκ των προτέρων και πριν την άφιξη τους στην Κύπρο για τον απαραίτητο έλεγχο.  

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων του δήμου από Δευτέρα – Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 08.00-14.00 στην παρουσία και των δύο ενδιαφερομένων. Τα τέλη του γάμου θα πρέπει να καταβληθούν σε μετρητά ή με visa κάρτα, κατά την αίτηση.