Agios Athanasios Municipality

Ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021, και εξέτασε τα τρία ρυθμιστικά νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με όσα έχουν ακουστεί στη συνεδρία και με τις αλλαγές οι οποίες τροχιοδρομούνται, φαίνεται ότι μπαίνει τροχοπέδη στην πορεία της μεταρρύθμισης και, δυστυχώς, η όλη προσπάθεια οδηγείται σε ναυάγιο. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων σε συνεδρία της την περασμένη Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 αξιολόγησε την όλη κατάσταση και επιθυμεί να απευθυνθεί στους πολίτες και να δημοσιοποιήσει τις ακόλουθες ομόφωνες διαπιστώσεις της:

Το νομοσχέδιο του περί Δήμων Νόμου, το οποίο παρουσιάστηκε ενώπιον της Βουλής τον περασμένο Ιούνιο, παρά τις διαφορές τις οποίες είχαμε ως Ένωση Δήμων και τις οποίες αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε ενώπιον της Βουλής, αποτέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό προϊόν συναινετικής κατάληξης μιας μακράς, ειλικρινούς και ιδιαιτέρως παραγωγικής διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων, με βασικό άξονα την επίτευξη ενός σύγχρονου και εξευρωπαϊσμένου συστήματος τοπικής διακυβέρνησης στον τόπο μας, για εξυπηρέτηση των πολιτών με προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.

Η όλη προσπάθεια κατά τις συσκέψεις με το υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες διήρκεσαν δύο χρόνια και στις οποίες παρακάθονταν προσωπικά ο τέως υπουργός Εσωτερικών κ. Κ. Πετρίδης και αργότερα ο νυν υπουργός κ. Ν. Νουρής, στηρίχθηκε σε διαχρονικές θέσεις της Ένωσης Δήμων, η εφαρμογή των οποίων διασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, καθώς και σε τεχνοκρατικές και επιστημονικές μελέτες.

Η Ένωση Δήμων ενέκρινε το νομοσχέδιο του περί Δήμων Νόμου με συντριπτική πλειοψηφία σε δυο Γενικές Συνελεύσεις της, οι οποίες αντιμετώπισαν το όλο θέμα μέσα σε πνεύμα συλλογικής διαχείρισης και μακριά από κομματικές και τοπικιστικές εξαρτήσεις, καθώς επίσης και με εξουσιοδότηση από τις Γεν. Συνελεύσεις για διεκδίκηση βασικών θέσεων μας στη Βουλή, όπως για παράδειγμα στο θέμα των πολεοδομικών αδειοδοτήσεων και της διοικητικής εποπτείας οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ταυτόχρονα, με λύπη παρατηρήσαμε ότι κατά το στάδιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου του περί Δήμων Νόμου στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, έχουν αλλοιωθεί ουσιώδεις πρόνοιες του νομοσχεδίου με τις οποίες διαφωνούμε έντονα, γιατί εκτροχιάζουν εντελώς τη μεταρρύθμιση από το στόχο και τη φιλοσοφία της. Επαναλαμβάνουμε ότι οι πυλώνες στους οποίους βασίστηκε η μεταρρύθμιση απορρέουν από τις βασικές Ευρωπαϊκές Αρχές διακυβέρνησης, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένες Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και εκτενείς τεχνοοικονομικές μελέτες επί του θέματος.

Η Ένωση Δήμων παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ανάγκη μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμμένει στις βασικές και κύριες θέσεις της, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν ευρείας συναίνεσης και συνδιαμόρφωσης με το αρμόδιο Υπουργείο. Απευθύνουμε ύστατη έκκληση προς την Κυβέρνηση και κυρίως προς τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα να επανεξετάσουν το θέμα αυτό, με βάση τη φιλοσοφία, το πνεύμα και τους στόχους της μεταρρύθμισης όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και των υπηρεσιών που θα τους προσφέρονται. Η δύσκολη συγκυρία που διανύουμε αυτή την περίοδο, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έχει αναδείξει την ανάγκη θεσμοθέτησης μιας βιώσιμης, αποτελεσματικής και λειτουργικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε αυτό το στόχο πρέπει να επιδείξουμε προσήλωση χωρίς παρεκκλίσεις και περισπασμούς για να μη οδηγηθεί σε ναυάγιο η όλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια.

Ένωση Δήμων Κύπρου
14 Ιανουαρίου, 2021