Agios Athanasios Municipality

Ανακοίνωση – Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας – Άδειας Οικοδομής (KMK / 26)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπενθυμίζει ότι, για σκοπούς απλοποίησης, επίσπευσης και διευκόλυνσης της διαδικασίας διαβούλευσης των αρμόδιων Αρχών ή, όπου εφαρμόζεται, των αιτητών / μελετητών με το ΤΕΕ, ετοίμασε καθοδηγητικό Πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ» και ανάρτησε τη σχετική διαδικασία στην ιστοσελίδα του.

Στον Πίνακα αυτό περιλαμβάνονται σε αντιστοιχία οι κατηγορίες των αναπτύξεων, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και καθορίζεται η απαιτούμενη διαδικασία διαβούλευσης και οι ισχύοντες όροι για κάθε κατηγορία αναπτύξεως, ως ακολούθως:
  • Κατηγορία Α:
Αναπτύξεις για τις οποίες εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι τυποποιημένοι όροι του ΤΕΕ, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί διαβούλευση της αρμόδιας Αρχής ή, όπου εφαρμόζεται, των αιτητών / μελετητών με το ΤΕΕ.
  • Κατηγορία Β:
Αναπτύξεις για τις οποίες απαιτείται να προηγηθεί διαβούλευση της αρμόδιας Αρχής ή, όπου εφαρμόζεται, του αιτητή / μελετητή με το ΤΕΕ.

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ είναι, επίσης, αναρτημένοι οι τυποποιημένοι όροι που ισχύουν για κάθε είδους ανάπτυξη της Κατηγορίας Α, καθώς και οι καθοδηγητικοί όροι για τις αναπτύξεις που εμπίπτουν στην Κατηγορία Β, για σκοπούς ενημέρωσης και διευκόλυνσης των μελετητών και αιτητών.

Στις περιπτώσεις όπου στην αιτούμενη ανάπτυξη αναμένεται να γίνει χρήση ή και να αποθηκεύονται χημικές ουσίες, εκρηκτικά, υγραέριο ή πετρελαιοειδή, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στις αρμόδιες Αρχές το Έντυπο Διαβούλευσης με το ΤΕΕ μαζί με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα σχετικά έγγραφα.

Η πιο πάνω διαβούλευση απαιτείται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου.

Για πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό στην ηλεκτρονική διεύθυνση eloizidou@dli.mlsi.gov.cy, ή/και στα τηλ. 22405601 / 22405623.

Οκτώβριος 2023

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων