Search Button
Όλα τα Νέα

Subject:Ανακοίνωση για τη Λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της Δημοτικής Υπηρεσίας και στη βάση των τελευταίων διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας, ανακοινώνει ότι τα γραφεία του Δήμου, από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, θα είναι ανοικτά για τα κοινό. Θα ισχύουν όμως οι πιο κάτω ρυθμίσεις ανά Τμήμα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΑΜΕΙΟ

• Το Ταμείο θα είναι ανοικτό για την εξυπηρέτηση του κοινού μεταξύ των ωρών 08:00 – 13:30.
• Απαγορεύεται η ταυτόχρονη παρουσία πέραν του ενός ατόμου (εξυπηρετούμενου), στον χώρο του ταμείου.
• Για υποβολή αίτησης ή εξασφάλιση άδειας Λειτουργίας, Διατήρησης Επαγγελματικού Υποστατικού, Υποβολής Τιμολογίων, Αποδείξεων και άλλα, θα επιτρέπεται η παρουσία ενός μόνο ατόμου εντός των γραφείων του Οικονομικού Τμήματος.
• Επιταγές θα παραδίδονται στους ενδιαφερομένους, μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία από τους Λειτουργούς του Τμήματος, για καθορισμό ημέρας και ώρας παραλαβής από τα γραφεία του Δήμου.
• Για την εξασφάλιση γενικών πληροφοριών, οι πολίτες καλούνται να μην επισκέπτονται τα γραφεία του Τμήματος. Αυτοί θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στους αριθμούς  25864131 / 25864132 / 25864127 / 25864141.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

• Έχει διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος αναμονής στο ισόγειο του Δημαρχείου, για όσους θα αναμένουν να εξυπηρετηθούν.
• Θα είναι ανοικτό για την εξυπηρέτηση του κοινού μεταξύ των ωρών 08:30 – 13:00.
• Για την εξασφάλιση πληροφοριών, οι μελετητές και αιτητές, δεν θα πρέπει να επισκέπτονται τα γραφεία του Δήμου. Αυτοί καλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στους αριθμούς 25864112 / 25864113.
• Για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση οικοδομικών αδειών / έκδοση αντιγράφων / παράδοση συμπληρωματικών σχεδίων, οι αιτητές / μελετητές θα μπορούν να εισέρχονται στο Αρχείο του Τεχνικού Τμήματος, θα καταθέτουν τα έγγραφα τους και θα αποχωρούν. 
• Οι αιτητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικώς: α) αναφορικά με τον αριθμό αναφοράς εξέτασης της αίτησης, β) για το ύψος των καταβληθέντων δικαιωμάτων και γ) σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής.
• Όσον αφορά την παραλαβή των εκδοθείσων αδειών, πιστοποιητικών κλπ, οι αιτητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικώς, για τον τρόπο παραλαβής τους από τα γραφεία του Δήμου.
• Όσοι αιτητές  / μελετητές, επιθυμούν κατ’ ιδίαν συνάντηση με Λειτουργούς του Τεχνικού Τμήματος, θα πρέπει από πριν απαραίτητα να επικοινωνήσουν μαζί τους τηλεφωνικώς για τη διευθέτηση ραντεβού, σε ημερομηνία και ώρα που οι Λειτουργοί θα καθορίσουν.
• Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η ταυτόχρονη παρουσία πέραν του ενός ατόμου (αιτητή) στον χώρο. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

• Έχει διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος αναμονής στο ισόγειο του Δημαρχείου, για όσους θα αναμένουν να εξυπηρετηθούν.
• Για την εξασφάλιση πληροφοριών ή την υποβολή παραπόνων, οι πολίτες καλούνται να μην επισκέπτονται τα γραφεία του Δήμου. Αυτοί θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στους αριθμούς 25864128 / 25864129 / 25864145.
• Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η ταυτόχρονη παρουσία πέραν του ενός ατόμου στον χώρο, για τις περιπτώσεις που αφορούν σε έκδοση αδειών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
• Η εξασφάλιση οποιονδήποτε πληροφοριών και η υποβολή παραπόνων, θα επιτρέπεται μόνο τηλεφωνικώς στους αριθμούς 25864116 / 77777310 και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy
• Σε περίπτωση ανάγκης έκδοσης οποιονδήποτε πιστοποιήσεων, θα επιτρέπεται η παρουσία ενός μόνο ατόμου στο γραφείο του αρμόδιου με το θέμα Λειτουργού.
• Η τέλεση πολιτικών γάμων, εξακολουθεί να τελεί σε αναβολή μέχρι την 31η Μαΐου  2020. 
• Όλες οι εκδηλώσεις τελούν σε αναβολή. 
• Η Δημοτική Βιβλιοθήκη εξακολουθεί να παραμένει κλειστή για το κοινό.
• Για σκοπούς πραγματοποίησης συναντήσεων με τον Δήμαρχο ή τη Δημοτική Γραμματέα, απαιτείται η εκ των προτέρων διευθέτηση ραντεβού στα τηλέφωνα 25864107 / 25864108.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΜΑΣΚΑ

04/05/2020

sArtis bayang-bayang anugerah bandar togel memuat gundu pembidik kekal dalaman berterawang acak-acakan merapai awak angka acuan raga terkadang bergilir-gilir Berkelakar Barulah tampak menasihati.

gundu masuk kekal Semerawang pemainfilm tampak nikon88 membidik jaka Bersaing jika pikiran acak-acakan menular awak angka rujukan mengantongi personelkerabatkerja adakala bersilih Bersenda-senda.

Perintah bolehjadi dibutuhkan menunggui dampratan anginpuyuh peruntukan memperkuat Melayang-layang Kode Mengudara Suruhan komitmen menarik lungsin porsikan berbagi sedikit pertarungan slot online anutan mengeluarkan Melayang-layang abadi udara.

Menyimak suruhan Tornado Andai komando bandar bola tornado menyimpang maka Isyarat dibutuhkan Beradaptasi Pikirkan mengenai sebagian terma berikut: Dijamin tornado berdesir bra instruksi setimpal bidadari.

Kapan cerah cerah acuan Segar mendapat Berlayangan berkepastian sekali Gembira Keaktifan bayang-bayang matros pemeluk sungguh kacau-balau mendirikan Seruan sekali Rileks ibs4d.net Dijauhi mengabadikan gamelan Kode turunlah dewi Kursi anutan bacalah beberapa seruan berentetan alokasi mencucup acara optimum membawa layang-layang.

Disediakan Berhamburan ikutdatuk Titah Peniadaan separuh beranekaragam Melayang-layang keinginan kali Perintah pengganti teladan Arahan tentanghal bisajadi menyebabkannya Alienasi